Ga naar de inhoud

Je kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden en bekijken als pdf-bestand.

Harborn - Terms of service

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24 30 25 39.
Harborn B.V.
Westblaak 39, 3012 KD Rotterdam
Nederland

telefoon: 010 436 50 50
e-mail: hello@harborn.com
internet: https://www.harborn.com
kvk-rotterdam: 24 30 25 39