Ga naar de inhoud

Impactvolle samenwerkingen

Partnerschap maakt het verschil. We kunnen veel. Maar met partners kunnen we nog veel meer. Dat omvat het ontwikkelen van ons netwerk, maar ook het bijdragen aan stichtingen en goede doelen.

Stichting Mind

MIND is hét aanspreekpunt voor alle vragen rond psychische gezondheid in Nederland. We strijden voor een betere behandeling en ondersteuning en voor meer begrip en respect in de samenleving. MIND is er voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met psychische klachten: jong en oud, patiënt en naasten, kind en ouders, lichte klachten en ernstige problematiek. MIND biedt informatie, advies en ondersteuning, online, telefonisch en overal in het land. Zodat niemand er alleen voor staat. Als digitale partner van Stichting Mind is Harborn digital verantwoordelijk voor alle online platforms van de Stichting. We zien het dan ook als onze taak om op een bewuste manier om te gaan met de impact van sociale en digitale media op het welzijn van mensen.

Open website

Rotterdam Topsport

Rotterdam Topsport richt zich op het verwerven en organiseren van topsportevenementen, het faciliteren van TeamNL topsportprogramma’s, het ondersteunen van topsportverenigingen en talentcentra. Deze ondersteuning verhoogt de medaillekansen voor Rotterdamse sporters. Terwijl tegelijkertijd het imago van de stad wordt versterkt. Harborn werkt al meer dan 15 jaar als digital agency & partner samen met Rotterdam Topsport. Het is de mindset en het doorzettingsvermogen van topsporters waar we onszelf in herkennen en mee identificeren. Iedere dag een beetje beter, iedere dag een stapje extra. We gaan altijd voor het maximale resultaat. In 2021 ging onze directeur Jeroen zelf een dagje mee met een Topsporter. Kijk hier het filmpje.

Open website

iTanks

iTanks verbindt bedrijven, kennisinstituten en industrie-experts met elkaar én introduceren deze partijen met nieuwe technologie en de laatste innovaties van binnen en buiten de sector. iTanks heeft een aantal slimme producten zoals een online community, een mobile community app en websites. Harborn is betrokken bij de digitale innovaties van iTanks en sinds 2020 actief als netwerkpartner.

Open website

VNO/NCW

Harborn is lid van de ondernemersvereniging VNO / NCW. Zij behartigen de belangen van maarliefst 185.000 leden. Bedrijven uit alle sectoren van verschillende groottes. Denk aan grote multinationals én de mkb-ondernemers, familiebedrijven en DGA's, maar ook starters en ZZP'ers. In totaal vertegenwoordigen we daarmee zo'n 90 procent van de private werkgelegenheid in Nederland. Zij laten zich ook horen in de landelijke en lokale politiek, het openbaar bestuur en bij andere maatschappelijke organisaties.

Open website