Ga naar de inhoud

Design voor diversiteit: de impact van inclusiviteit

Blog

Blog

Datum  22 maart 2023
4 min leestijd
door Lisanne Blokdijk

Wat is inclusief ontwerpen?

Zelfs als een website of app voldoet aan de WCAG toegankelijkheidseisen kunnen bepaalde aspecten van iemands identiteit uitgesloten worden die relevant zijn voor het product. Denk aan leeftijd, een handicap/beperking, ras/etniciteit, geslacht, huidskleur, grootte, sexuele geaardheid, taal, etc.

Accessibility en inclusiviteit worden vaak met elkaar verward doordat de twee termen in de designwereld continu door elkaar heen gebruikt worden. Accessibility legt de basis om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen je content kan ervaren, door obstakels die mensen tegenhouden om je content te gebruiken te verwijderen. Met inclusief ontwerpen ben je bewust bezig met de content en context voor de gebruiker.

Inclusief ontwerpen is een ontwerpmethodologie die het volledige scala van menselijke diversiteit mogelijk maakt en benut. Het doel van inclusief ontwerpen is het herkennen en verwelkomen van deze diversiteit. Voor wie wil je oplossingen ontwikkelen? Wat doet de gebruiker in hun dagelijks leven? Hoe zouden ze zichzelf omschrijven? Met inclusiviteit zet je je in om over je gebruikers te leren. Het doel? Ontwerpen waarmee je niet alleen voldoet aan zakelijke doelstellingen, maar ook de behoeften en verwachtingen van gebruikers respecteert.

Man die in de bus staat de appen

Zorg voor een gevoel van verbondenheid

Wanneer mensen zich ergens thuis voelen zullen ze eerder geneigd zijn om je product of dienst te gebruiken. Het kunnen gebruiken van een product is niet genoeg. Het gaat erom dat de gebruiker zich thuis voelt bij jouw merk. Door dat gevoel van verbondenheid te ondersteunen, bouw je een sterkere connectie en een gevoel van vertrouwen op. Wat leidt tot betere samenwerking, creativiteit en productiviteit.

Twee senioren die op een mobiele telefoon kijken

We zijn allemaal onderdeel van een vergrijzende bevolking

Laten we leeftijdsdiscriminatie als voorbeeld nemen. Volgens de Verenigde Naties was in 2022 10% van de wereldbevolking 65 jaar of ouder, wat neerkomt op 800 miljoen mensen. In 2050 zal dit aantal verder groeien naar 16%, wat neerkomt op maar liefst 1.28 miljard mensen.

Staafdiagram ouderen in Nederland over de jaren
*Ouderen in Nederland, bron: Alzheimer Nederland

In Nederland wordt verwacht dat dezelfde groep zal groeien van 2,7 miljoen in 2012 tot 4,8 miljoen in 2041. Volgens “Volksgezondheid en Zorg” heeft 33.4% van de mensen van 75 jaar en ouder tenminste een handicap of beperking. En als klap op de vuurpijl - tussen de leeftijd van 25 en 60 gaat het vermogen om een website te gebruiken met 0,8% per jaar achteruit.

Smartphonegebruik stijgt onder ouderen en ze vinden touchscreens makkelijker te gebruiken. Toch wordt deze groep geassocieerd met een worsteling met technologie en worden ze afgeschilderd als niet digitaal zelfredzaam. Ook zijn ze niet bekend met geavanceerde functies of apps. Oudere gebruikers die niet bekend zijn met technologie voelen zich al snel onzeker tijdens het gebruik. Een neerbuigende boodschap zal er bijvoorbeeld alleen maar voor zorgen dat ze zich nog onzekerder zullen voelen, en heeft misschien wel als resultaat dat ze de app of website helemaal niet meer willen gebruiken. Het voorzien van duidelijke communicatie en het evalueren van de gebruikte termen zal niet alleen de oudere generatie helpen, maar ook anderen die zich op dit moment mogelijk buitengesloten voelen.

Wist je dat?

  • Blauwtinten kunnen vervaagd lijken voor senioren, waardoor het contrast wordt verminderd wanneer blauwe elementen in een ontwerp worden gebruikt.
  • Veel ouderen gebruiken een leesbril of kiezen voor vergrote lettertypes wanneer dat mogelijk is.
  • Ouderen maken meer fouten dan jongeren en hebben moeite met het lezen van de foutmelding.
  • Ouderen zoeken naar de helpfuncties of tutorials van een app wanneer ze problemen tegenkomen.

Leeftijdsdiscriminatie wordt vaak niet opgemerkt of genegeerd, ondanks dat het een veelvoorkomend probleem is.

En dan hebben we het alleen nog maar over leeftijd. Door je bewust te worden van en rekening te houden met verschillende vormen van mogelijke uitsluiting kun je eerlijke producten en diensten bevorderen waarmee mensen gewaardeerd en gerespecteerd worden.

Mijn belangrijkste lessen over inclusief ontwerp:

  • Samenwerken met experts in gemeenschappen kan helpen bij het definiëren van een probleemgebied of het vertegenwoordigen van een specifieke gebruikersgroep.
  • Erken dat er binnen projecten vooroordelen zijn, onderzoek deze en kijk hoe ze de richting van het project kunnen beïnvloeden.
  • Verzamel deelnemers met verschillende identiteiten en achtergronden.
  • Verzamel tijdens je onderzoek alleen relevante informatie over de deelnemers en leg uit waarom je de gegevens verzamelt.
  • Wees niet bang om fouten te maken. Erken je fout, neem actie, leer ervan en ga verder.
  • Laat best practices en alternatieven zien die anderen kunnen gebruiken om meer inclusief te worden. Raadpleeg bronnen en best practices.

Inclusief ontwerpen is een oneindig leerproces. Ook wij hebben niet alle antwoorden, maar we doen ons best om deel uit te maken van de beweging en we streven continu naar vooruitgang. Door middel van onze ontwerpen kunnen we samen een meer inclusieve wereld realiseren. Join us on the journey!

Wil je ook een inclusieve website?

Breid je vaardigheden en je manier van denken uit - en begin met het creëren van een rijkere ervaring voor iedereen op internet, ongeacht beperkingen, plaats, taal of identiteit.

+31 10 436 50 50lisanne.blokdijk@harborn.com