Ga naar de inhoud

Een gebruiksvriendelijke portal voor de duurzame recycling van matrassen

CBM

CBM

Uitdaging

Jaarlijks worden vele afgedankte matrassen verbrand, terwijl deze ook gerecycled kunnen worden. Voor een goede recycling is samenwerking nodig tussen producenten, importeurs, matrassenverkopers, inzamelaars, gemeenten en recyclingbedrijven. En dat niet alleen: het systeem, vergelijkbaar met dat van statiegeld of de recyclingbijdrage voor witgoed, moet ook gefaciliteerd worden. Daarin spelen automatisering en de selfservice van gebruikers een grote rol. De registratie van matrassen en de financiële afhandeling daarvan moeten immers slim en op een centrale plek geregeld kunnen worden. En wel op zo’n manier dat alle betrokken partijen er graag gebruik van maken. Een opdracht die helemaal in het straatje van Harborn ligt!

Een recycleplan smeden

Het begint allemaal in 2019, als de overheid al even bezig is met het zoeken naar een duurzame oplossing voor de jaarlijkse berg afgedankte matrassen. De deadline om actie te ondernemen nadert, en Koninklijke CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie krijgt de opdracht voor de uitvoering. Samen met de vijf grootste matrasproducenten richt CBM Stichting MRN op, waarbij MRN staat voor Matras Recycling Nederland. De stichting bedenkt de regeling, die ervoor moet zorgen dat er meer matrassen worden ingezameld. En ze hebben daarvoor een digitale omgeving nodig, waarin een goede financiële afhandeling -op basis van een nieuw geïntroduceerde afvalbeheersbijdrage- essentieel is. Daarvoor zoeken ze een partij met ervaring en expertise op het gebied van automatisering. Harborn overtuigt met een proof of concept, waarin het team laat zien dat zij in staat is om de wensen en eisen van MRN om te zetten in een gebruiksvriendelijk portaal. De door MRN bedachte regeling wordt in 2021 algemeen verbindend verklaard door het ministerie van I&W. Dat maakt de afvalbeheersbijdrage voor matrassen verplicht, en voert de druk op om vóór 2022 het portaal live te zetten.

Bekijk hier de video over Matras Recycling Nederland.

Technology & partnerships

  • AWS
  • Serverless programming
  • CDN (Content Delivery Network)
  • VueJS
  • Wordpress

mrn.nl

Oude matrassen op elkaar gestapeld.

Alle ingrediënten voor een gebruiksvriendelijke portal

In de portal komen verschillende gebruikersgroepen en -processen samen. Als centraal systeem moet het voldoen aan de vraag vanuit opdrachtgever MRN, maar ook aan de eisen van de overheid om de regeling te kunnen toetsen. Bovendien moet de drempel voor recycling zo laag mogelijk blijven, voor alle betrokken partijen. Immers, naast de financiële prikkel is gebruiksgemak een grote pijler voor het slagen van het systeem. In het portaal geven matrasproducenten en -importeurs op hoeveel matrassen op de markt komen, en ze betalen daar per matras een bijdrage voor. Gemeenten en recyclingbedrijven krijgen daarentegen juist betaald voor de kosten die zij maken om matrassen in te zamelen en te recyclen. Het betekent dat zowel aantallen matrassen als tonnages materiaal moeten worden bijgehouden, en bewijslast zowel simpel in te voeren als uit te lezen moet zijn. Last but not least is er een koppeling met boekhoudsoftware Exact nodig om te zorgen voor een correcte en handige financiële afhandeling.

Flexibel werken met demo’s

In afwachting van de definitieve goedkeuring van de regeling vanuit het ministerie, begon het team aan de bouw van het portaal. In diverse sprints werkten we de bouwstenen van de portal uit, maar, nog zonder een zichtbare portal te presenteren. Voor opdrachtgever MRN was meer houvast gewenst, zeker vanwege de complexiteit van het samenbrengen van verschillende partijen. In overleg heeft het team daarom na elke sprint een demo opgeleverd, om zo niet alleen het proces tastbaarder te maken, maar ook om steeds te toetsen of de portal voldeed aan wat gebruikers ervan verwachtten. Dit zorgde onder andere voor de ontwikkeling van een slimme import- en exportfunctie, waarmee gebruikers hun administratie per kwartaal kunnen bijhouden en deze bij de kwartaalaangifte in slechts een paar klikken kunnen indienen.

Een wit dekbed.

Koppelen met boekhoudsoftware van Exact

Voor de afhandeling van zo’n ingediende aangifte moest er een software koppeling komen met Exact, omdat van daaruit de facturen worden gegenereerd. Die facturen bevatten gegevens uit de registratie en een berekening op basis van de door de gebruiker ingevoerde informatie. We werkten nauw samen met softwareontwikkelaars van Exact om die combinatie van data probleemloos door het programma te laten verwerken. Voor creditfacturen genereert Exact bijvoorbeeld geen afschriften, dus bouwden we hiervoor een omweg, zodat ook dit netjes in de administratie belandt.

Laptop met portaal van MRN.

Een kwalitatieve, schaalbare en laagdrempelige oplossing

Het systeem wordt sinds de livegang continu automatisch visueel getest om de kwaliteit te waarborgen. De portal wordt vooral intensief gebruikt rond de kwartaalaangifte. Daarom is gebruik gemaakt van een serverless backend, wat inhoudt dat het schaalbaar is. MRN betaalt op die manier alleen voor de data die daadwerkelijk gebruikt wordt: de optimale oplossing voor zowel drukke als rustige tijden. Verder was het vooral zaak om het zo simpel mogelijk te houden. Dat is terug te zien in verschillende onderdelen van de portal. Zo ‘onthouden’ de invoervelden waar je gebleven bent, zijn alleen de kwartalen zichtbaar die voor de gebruiker van toepassing zijn en bestaat het declaratieproces maar uit twee stappen. Super gebruiksvriendelijk dus, zonder de door ondernemers gevreesde administratieve rompslomp!

Illustratie van een grijper die een matras vast houdt.

Naar een volledig sluitend systeem

Nu, een jaar na de lancering van de portal maken al meer dan 450 producenten, importeurs, gemeentes en inzamelaars gebruik van de portal. Het gebruiksgemak geeft MRN bovendien overzicht. Doordat gebruikers binnen een paar kliks een nulaangifte kunnen doen, worden ook zeer kleine aantallen netjes geregistreerd. Daarmee blijven zo min mogelijk matrassen buiten beeld.

Binnen 5 jaar wil MRN naar een volledig sluitend circulair systeem, waarbij geen matras meer ongeregistreerd is. In een roadmap-sessie met MRN bepaalden we functionaliteiten die daaraan bij zullen dragen. Zo wordt de portal in de nieuwste release onder andere voorzien van een Business Intelligence dashboard, dat het actuele aantal gerecyclede matrassen en de uitbetalingen daarvoor laat zien. Met behulp van Power BI zorgen we voor datavisualisatie, dat direct helder inzicht geeft over de impact die gebruikers samen maken. Alles om zo transparant mogelijk te kunnen zijn. Op dit moment zijn er al 1,5 miljoen matrassen door het portaal gegaan, waarvan er al ruim 750.000 gerecycled werden. MRN is bovendien bezig met een campagne, zodat nog meer inzamelaars en gemeentes de weg naar het gebruiksvriendelijke recycleportaal weten te vinden!

Laptop met de inlog naar het MRN portaal.

Ook zo’n gebruiksvriendelijke oplossing?

Zoek jij ook een digitaal systeem voor het registreren en uitvoeren van een slimme regeling? Of een omgeving waarin gebruikers zelf delen van jouw processen kunnen uitvoeren? Portals zijn er in vele vormen en maten. Harborn denkt graag met je mee over de invulling van jouw eigen omgeving, het automatiseren van processen of andere digitale oplossingen. Neem voor vragen contact op met Harm-Jan, project lead van deze case!

+316 4126 4306harmjan.roskam@harborn.com