Ga naar de inhoud

Binnen Harborn gebruiken we onze ervaring in CX om oplossingen te ontwikkelen waar gebruikers enthousiast van worden. Dit betekent dat we gedurende het proces keuzes maken die gebaseerd zijn op onze ervaring, maar gedeelte ook op aannames. Daarom kan het van groot belang zijn om voorafgaand aan het creëren van een prototype, of tijdens de ontwikkeling van het product, een onderzoek te starten onder gebruikers.

Gebruikersonderzoeken voorafgaand aan de realisatie: Om écht te kunnen begrijpen wat de doelgroep verwacht van een product of dienst, organiseren we diepte-interviews met echte gebruikers. We stellen hierbij een kleine groep mensen een aantal vragen waarbij we op zoek gaan naar waardevolle en kwalitatieve inzichten die ons helpen om de best mogelijke oplossing te ontwikkelen.

Naast diepte-interviews organiseren we ook kwantitatieve onderzoeken onder een grote groep gebruikers middels een online enquête. We stellen hen de 5 meest belangrijke vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en behoeften.

Gebruikersonderzoeken na de realisatie: Nadat een prototype ontwikkelt is organiseren we een zogenoemd ‘Prototype validatie proces’, waarvoor we 5 gebruikers uitnodigen. Dit onderzoek kan op verschillende niveaus worden ingezet: van het testen van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het product of de dienst, tot het in kaart brengen waar de gebruiker naar kijkt op een specifieke pagina.

Al deze type onderzoeken dragen bij aan het vergaren van waardevolle inzichten op het gebied van CX en UX.

Meer info graag!

UX_Design-1.jpg

Enthousiast over UX Design, service design, prototyping of een van onze andere expertises om jouw customer experience een boost te geven?

Dat snappen we. Wij kunnen er immers uren over doorpraten, als je ons de kans geeft. Met name Robert is altijd in voor een nieuwe CX uitdaging. Dus neem vooral eens contact met hem op zodat hij je omver kan blazen met zijn kennis en verrassende ideeën.

+316 8146 4299robert.revet@harborn.com