Ga naar de inhoud

Wanneer we het hebben over de gebruikerservaring en de vormgeving van een website, app of ander online kanaal, wordt er vaak direct gedacht aan ‘hoe het eruit ziet’. Natuurlijk is dit heel belangrijk maar wanneer het gaat om UX design gaat het veel verder dan dat. Hierbij wordt gekeken naar hoe de gebruiker zich door de digitale klantreis beweegt, om ervoor te zorgen dat hij/zij de juiste informatie op het juiste moment krijgt geserveerd. Hierbij komen zaken als leesbaarheid, toegankelijkheid en de implementatie van verschillende innovaties zoals Artificial Intelligence of Natural Language Processing (NLP) om de hoek kijken. Samen vormen deze elementen een essentieel onderdeel van de gehele klantbeleving.

90% van de projecten bij Harborn bevatten UX Design. Dit komt omdat interactie met de klant op veel verschillende niveaus kan plaatsvinden: van het verwerken van orders van bevroren aardappelproducten binnen de Lamb Weston/Meijer klantportaal, tot het tentoonstellen van de mooiste sieraden van Wiezewasjes binnen een esthetisch sterke, sales gedreven web shop, of het verbinden van vraag en aanbod in de scheepsbouw met de i-Ask app. Drie totaal verschillende type organisaties, die allemaal gebruik maken van de kracht van slim UX Design.

UX_Design-1.jpg

Jouw digitale klantreis optimaliseren?

Harborn's Digital Marketing team geeft je graag advies. We kijken samen welke oplossing het meest geschikt is om jouw bedrijf online te positioneren. Floris kan je er alles over vertellen!

0657163600floris.galenkamp@harborn.com